O nás

Pro veřejnostKlub dárců krve


Klub dárců krve při OS ČČK České Budějovice

1. Základní informace

Klub dárců krve (KDK) byl zřízen v roce 1991. V současné době máme cca 60 členů. Pravidelně se scházíme každé první pracovní úterý v měsíci v prostorech OS ČČK od 16 - 17 hod.

Cílem klubu je sdružovat zájemce o čestné dárcovství krve, příznivce a zájemce o propagaci čestného dárcovství. Společným zájmem je osobním příkladem, pomocí OS ČČK a vlastní činností na veřejnosti šířit myšlenku čestného dárcovství. Členové klubu využívají svého sdružení k rozšíření možností společné rekreace, pořádání společných sportovních a společenských událostí. Společně se dělíme o radosti i starosti svých členů, vzájemně si pomáháme.

Zdrojem financí klubu jsou členské příspěvky, dary sponzorů, ke kterým paří v současné době zejména Oblastní spolek ČČK České Budějovice a Magistrát města Českých Budějovic.

Členskou základnu tvoří muži i ženy ve věku od 20 do 70 let. Máme členy aktivně se účastnící každé činnosti, také i ty kteří nás najdou jen jednou či dvakrát do roka. Naše poslání propagace a podpora čestného dárcovství krve nám nesvazuje ruce "odpovědností", ale dává našemu setkávání další rozšiřující cíl. Život ať darovaný krví nebo jen takový jaký je, je přece krátký nato, abychom se nedokázali bavit i pomáhat.

2. Jak se stát členem

Členem se může stát každý zájemce o naší činnost starší 18 let. Podmínkou je dát nám zprávu na adresu KDK při OS ČČK, nebo zajít mezi nás. Scházíme každé první pracovní úterý v měsíci v prostorech OS ČČK od 16 - 17 hod. Člen má za povinnost po přijetí členskou schůzí uhradit roční příspěvek ve výši 120,- Kč.
3. Historie klubu

Kluby dárců krve existovaly již v době neslavně známé jako socialismus. V době "Něžné revoluce" byly odhaleny i možnosti, které dávaly minulému režimu v ovládání jejich členů nejen pro naplnění cíle čestného dárcovství, ale i ideologických. Pro očištění od této nežádoucí složky bylo vhodné činnost přerušit. V roce 1991 se objevila skupina osob, kteří k dárcovství měli dlouholetý a upřímný vztah. Našli oporu na OS ČČK a byl zřízen nový klub dárců krve. Členská základna nebyla příliš široká a při objasnění všech možností se spíše ještě zúžila. O to více bylo těch, kteří měli skutečný a upřímný zájem o naplnění humanitárního cíle klubu. Klub si také dal za úkol společnou činností zabezpečit nebo alespoň rozšířit možnosti společné zábavy a vzdělávání. Plně se již věnoval spolupráci s Oblastním spolkem a naši členové se účastnili různých akcí.

Od té doby se pravidelně začaly organizovat sobotní výlety a prázdninové vícedenní rekreace. Mezi prvními byla návštěva rekreačního objektu Slovenského červeného kříže ve Vysokých Tatrách u obce Mlynčeky. Později se přidaly zájezdy k moři, zájezd do rakouských Alp, Chorvatska, Itálie a Španělska. Následoval cyklus poznávání ČR. Při tom jsme navštívili, Krkonoše, Jeseníky, Šumavu a Beskydy.

V Českých Budějovicích jsme se zapojili do přípravy kapříků na tzv. "Vánoce v předstihu" pro naše handicapované a starší spoluobčany v péči Oblastního spolku. Významnou událostí se stal ples Klubu dárců krve. Proslavený je svou tombolou, která vždy přinese každému účastníkovy hodnotné výhry a Červenému kříži zejména finance pro humanitární pomoc.

Každý rok je zakončen výroční členskou schůzí s následným společenským večerem.

Ing. Jiří Mareček
předseda Klubu dárců krve
Vygenerované za: 0.03 sekund