Světový den dárců krve.

Dárcům krve
Upozorňujeme na aktivity spojené s dárcovstvím proto, že na sobotu 14. června připadá Světový den dárců krve. V následujícím týdnu startuje akce Daruj krev s Českým rozhlasem. Projekt, který je zaměřený především na rozšíření řad prvodárců, probíhá ve spolupráci s vybranými transfúzními stanicemi v České republice a bude ho provázet i rozhlasová kampaň.

Připomínáme pravidelným a zkušený dárcům, že tyto akce jsou určeny prvodárců. Tedy těm, kteří mají zájem se připojit k tisícům dárců v ČR a hledají motiv a odvahu na odběr přijít.

Hromadné odběry „svolávané“ jako reklamní akce spíše transfuzní oddělení zatěžují nutnosti odmítat dárce jejichž krev nemohou využít. Myslete na to, že vše spojené s krví má svoji dobu skladovatelnosti a rovnoměrnost odběrů je v tomto případě daná vyčkáním na pozvánku.

Některá transfuzní místa oznamují zájem o vybrané skupiny na svých webových stránkách. Před samotným individuálním odběrem se tam podívejte. Děkujeme všem dárcům nejen za krev ale také za trpělivost a osobní kázeň, která k dárcovství krve jistě patří.
Výsledky akce „Studentské krvebraní 2014“ vyhlášené v rámci Majálesu v Českých Budějovicích jsou zde ...

Vygenerované za: 0.03 sekund