Poděkování z transfuzní stanice

Dárcům krveVážené dárkyně, vážení dárci,
aktivní činy, nikoliv plamená slova a sliby jsou skutečným měřítkem pomoci bližním. Za tuto pomoc Vám jménem spolupracovníků přeji mnoho zdraví a životní pohody.

S úctou MUDr. Petr Biedermann
primář transfuzního oddělení Nemocnice České Budějovice , a.s.


Také péči transfuzního oddělení jsme získali aktuální statistiku v oblasti dárcovství krve v našem kraji. Také úzkou spoluprací s oblastním spolkem Českého červeného kříže může proběhnout ocenění všech kdo dosáhne hranice určené pro udělení Jánského plaket i Zlatých křížů.
Vygenerované za: 0.03 sekund