K životu patří i zábava

Dárcům krve
V roce 2014 se konal poslední „Ples dárců krve“ pod patronací OS ČČK a dalších složek a také sponzorů. Vznikl nový zájem podpořit takou formu prezentace dárcovství krve, která by zachovala zábavný charakter společenské akce, ale také zůstala jistou formou prezentace a ocenění osobních zásluh dárců i jejich rodinných příslušníků.

Klub dárců krve v ČB navrhuje uspořádání pravidelného cyklu zábavných setkání u živé muziky (3-4x ročně). Za minimální, ekonomické vstupné (asi 50 Kč), bychom pozvali kapelu a uspořádali zábavu se soutěžemi a slosovatelnými vstupenkami, s možnosti představit vždy jednoho mimořádně zajímavého mnoholetého dárce v krátkém rozhovoru. Nekuřácké prostředí.

Protože si chceme ověřit zda náš návrh podpoří naši členové , zájemci, dárci a také ostatní místní skupinyˇ, nebo další spolky předkládáme vám několik anketních otázek jejichž zodpovězení nám pomůže v rozhodnutí.

Na začátek se ptáme jaké důvody by pro vás byly povzbuzující pro účast na takovém setkávání. V další části hledáme vhodný název a nakonec zda máte zájem o další informace emailem.Vygenerované za: 0.03 sekund