K životu patří i zábava

Dárcům krve
V roce 2014 se konal poslední „Ples dárců krve“ pod patronací OS ČČK a dalších složek a také sponzorů. Vznikl nový zájem podpořit takou formu prezentace dárcovství krve, která by zachovala zábavný charakter společenské akce, ale také zůstala jistou formou prezentace a ocenění osobních zásluh dárců i jejich rodinných příslušníků.

Klub dárců krve v ČB navrhuje uspořádání pravidelného cyklu zábavných setkání u živé muziky (3-4x ročně). Za minimální, ekonomické vstupné (asi 50 Kč), bychom pozvali kapelu a uspořádali zábavu se soutěžemi a slosovatelnými vstupenkami, s možnosti představit vždy jednoho mimořádně zajímavého mnoholetého dárce v krátkém rozhovoru. Nekuřácké prostředí.

Protože si chceme ověřit zda náš návrh podpoří naši členové , zájemci, dárci a také ostatní místní skupinyˇ, nebo další spolky předkládáme vám několik anketních otázek jejichž zodpovězení nám pomůže v rozhodnutí.

Na začátek se ptáme jaké důvody by pro vás byly povzbuzující pro účast na takovém setkávání. V další části hledáme vhodný název a nakonec zda máte zájem o další informace emailem.Benfiční koncert

Pro veřejnostZajímavou nabídku (pro naše klubaře se slevou) na benefiční koncert Štěpána Raka – Světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie múzických umění.– Výtěžek koncertu bude věnován na podporu dětí z oblasti postižené havárií jaderné elektrárny Černobyl a na nezbytnou operaci tělesného postižení rukou pětileté běloruské holčičky Averčuk Marija.

Koncert se koná v sobotu 28. února 2015 od 18.30 hod. v Koncertní síni Otakara Jeremiáše České Budějovice.

Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji – Koncertní síň O. Jeremiáše, Kněžská 411/6, Č. Budějovice za Kč 160,- nebo za Kč 200,- na místě. Členové klubu si objednají se slevou 50% na
jirkamarecek@volny.czPozvánka na výroční členskou schůzy klubu.

Členům klubu dárců v ČB

Příspěvek je určen členům Klubu dárců krve při oblastním spolku Českého červeného kříže. Očekáváme Vás v hojném počtu, kdykoliv i v průběhu jednání podle vašich osobních a pracovních možností.

Kuželky pro klubaře 27.9.2014

Členům klubu dárců v ČB
V sobotu 27.9.2014 jsou v Nové Vsi tradiční kuželky ,

tímto jste všichni zváni a tlumočte pozvání dalším našim společným kamarádům na které máte kontakt. Zazpíváme si při kytaře nebo dáme karaoke.

Drobné občerstvení sebou vítáno.
Zahájení od 14:30 hodin.

Doprava 14:08 vlakem z ČB, možnost návratu do ČB vlakem v 17:43 nebo 22:22.

Jednání členů klubu 12.8.2014

Členům klubu dárců v ČB
Vážení přátelé, členové Klubu dárců krve v ČB, upozorňuji vás na mimořádnou změnu konání pravidelné členské schůze, která bude zcela výjimečně v srpnu až 12.8. (úterý) od 16hodin.
Tímto jste také pozváni na drobnou oslavu kulatého životního jubilea Jardy Ruče.

Memoriál Bohouše Pučejdla 2014

Členům klubu dárců v ČB
Pozvánka pro členy Klubu dárců krve na vodu. Vzpomeneme našeho milého kamaráda Bohouše Pučejdla tradičním sjezdem Vltavy.

Odplutí lodí ze Zlaté Koruny 10:00. Do Zlaté Koruny odjíždí vlak v 8:06.
Dojezd až na místo: České Budějovice, Boršov n/V – do 17 hodin

POZOR:
Večerní posezení u Jakubců v Litvínovicích na zahradě je z technických důvodů zrušeno.

Všichni účastníc splutí obdrží limitovanou pamětní medaili.

Světový den dárců krve.

Dárcům krve
Upozorňujeme na aktivity spojené s dárcovstvím proto, že na sobotu 14. června připadá Světový den dárců krve. V následujícím týdnu startuje akce Daruj krev s Českým rozhlasem. Projekt, který je zaměřený především na rozšíření řad prvodárců, probíhá ve spolupráci s vybranými transfúzními stanicemi v České republice a bude ho provázet i rozhlasová kampaň.

Připomínáme pravidelným a zkušený dárcům, že tyto akce jsou určeny prvodárců. Tedy těm, kteří mají zájem se připojit k tisícům dárců v ČR a hledají motiv a odvahu na odběr přijít.

Hromadné odběry „svolávané“ jako reklamní akce spíše transfuzní oddělení zatěžují nutnosti odmítat dárce jejichž krev nemohou využít. Myslete na to, že vše spojené s krví má svoji dobu skladovatelnosti a rovnoměrnost odběrů je v tomto případě daná vyčkáním na pozvánku.

Některá transfuzní místa oznamují zájem o vybrané skupiny na svých webových stránkách. Před samotným individuálním odběrem se tam podívejte. Děkujeme všem dárcům nejen za krev ale také za trpělivost a osobní kázeň, která k dárcovství krve jistě patří.
Výsledky akce „Studentské krvebraní 2014“ vyhlášené v rámci Majálesu v Českých Budějovicích jsou zde ...

Vygenerované za: 0.06 sekund