O nás

Klub dárců krve (KDK) byl zřízen v roce 1991. V současné době máme cca 45 členů. Pravidelně se scházíme každé první pracovní úterý v měsíci v prostorech OS ČČK od 16 – 17 hod. Cílem klubu je sdružovat zájemce o čestné dárcovství krve, příznivce a zájemce o propagaci čestného dárcovství. Společným zájmem je osobním příkladem, pomocí OS ČČK a vlastní činností na veřejnosti šířit myšlenku čestného dárcovství. Členové klubu využívají svého sdružení k rozšíření možností společné rekreace, pořádání společných sportovních a společenských událostí. Společně se dělíme o radosti i starosti svých členů, vzájemně si pomáháme.

Naše akce doplňují oficiální aktivity ČČK v Českých Budějovicích směrem k dárcovství krve. Potřebu aktivního vztahu k darování krve ve společnosti čerpáme také spoluprací s transfuzní stanici v Nemocnice as. České Budějovice.

Zde je aktuální potřeba krve v Jižních Čechách Aktuální potřeba odběru | Nemocnice České Budějovice a.s. (nemcb.cz)

Zábava nejen pro dárce krve.

Tato akce, která je každý rok součástí plnění usnesení oblastního spolku ČČK a v souladu se stanovami a plánem činnosti Klubu dárců krve. Hlavním účelem je podpořit mnohonásobné dárce krve a ukázat jejich aktivitu zábavnou a společensky akceptovanou formou. Těm, kteří s darováním krve teprve začínají pak dodat motiv k pravidelnosti. Podporuje nošení ocenění Jánského plaketou či Zlatým křížem. Podporu a ocenění máme i od transfuzní stanice, která darování bez nároku na odměnu potřebuje pro svoji práci. Dochází zde k slavnostnímu vystoupení našich mnohonásobných a oceněných dárců a je tak umožněno prvodárcům se seznámit s jejich často velmi zajímavými osudy. Akci sami podporujeme prací našich dorovolníků a také finančními prostředky. Možný zisk z plesu je pak součástí rozpočtu ČČK a KDK směrem k naplnění dalších aktivit například akcí pro osamocené či přestárlé občany města.

Průběh akce máme dokumentován a je připadne ke shlédnutí zde. zde spustit

Rádi přijmeme dary které vyplňují soutěže o ceny a jsme ochotní pomoc i celoročně s reklamou vašich aktivit mezi zájemci o naší činnost.

Děkujeme a přeje Vám aby jste jako dárce krve měl trpělivost a radost z darování a nám všem abychom krev sami nikdy nepotřebovali.

Přejít nahoru